Ψάξου

Monday, October 17, 2011

six degrees of seperation! Network scienceΞεκίνησε ως μύθος και κατέληξε ως μια πολυδιάστατη θεωρία κατά την οποία οποιοσδήποτε στον πλανήτη βρίσκεται κατά μέσο όρο έξι βήματα μακρυά από οποιονδήποτε άλλο.

Η υπόθεση πώς μάλλον υπάρχει κάποιος νόμος τον οποίο χρησιμοποιεί η φύση για να αυτοοργανώνεται και που τώρα υπόσχεται να ξεδιπλώσει αρκετά από τα πιο σκοτεινά μυστήρια του κόσμου μας

part 1

part 2

part 3

part 4
part 5

No comments: