Ψάξου

Tuesday, July 13, 2010

2 + σήμερα

14 + σήμερα
13 + σήμερα
12 + σήμερα
11 + σήμερα
10 + σήμερα
9 + σήμερα
8 + σήμερα
7 + σήμερα
6 + σήμερα
5 + σήμερα
4 + σήμερα
3 + σήμερα

2 + σήμερα και έχω καεί τόσο που γέλασα με με το άρθρο 408.5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (: "Αν ο μάρτυρας δεν έχει χέρια, επαναλαμβάνει τον όρκο που διαβάζει ο δικαστής").

1 comment:

Anonymous said...

thee m ti flwros